ZverejnenéOznam
28.11.2023Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov pre roky 2024,2025,2026
28.11.2023Pozvánka na 10 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skrabskom dňa 30.11.2023 o 17:00
27.11.2023Informácie o mimoriadnej výzve č. 5 z Plánu obnovy a odolnosti SR program Obnov dom
23.11.2023Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Skrabské
22.10.2023Pozvánka na 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skrabskom, dňa 25.10.2023 o 17:00
13.10.2023Oznámenie verejnou vyhláškou - VSD
10.10.2023Ako postupovať v prípade zemetrasenia
02.10.2023Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skrabskom, dňa 4.10.2023 o 17:00
02.10.2023Zápisnica okrskovej volebnej komisie v Skrabskom z volieb do NR SR konaných dňa 30.09.2023
18.09.2023Prerušenie konania - Skrabské - Jozef Kroka - § 88a
31.08.2023Moja vareška
16.08.2023Výzva poslancov PSK 2023
10.08.2023Oznámenie - zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka
04.08.2023Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skrabskom, dňa 8.8.2023 o 17:00
26.06.2023Oznámenie o utvorení volebného okrsku pre voľby do NR SR v termíne 30.9.2023
26.06.2023Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Skrabskom, dňa 28.6.2023 o 17:00
09.06.2023Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený
02.05.2023Pozvánka na OZ dňa 5.5.2023
10.01.2023(nový záznam č. 138) úradná tabuľa
01.01.2023Harmonogram vývozu TKO
29.11.2022Zasadnutia OZ
28.11.2022Návrh rozpočtu na rok 2023,2024,2025
01.01.2022Rozpočet obce Skrabské na rok 2022,2023,2024
15.11.2021Rozpočet obce
10.09.2021Výzva - Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Mohlo by Vás zaujímať: