Ženská spevácka skupina pod názvom Skrabčanka pôsobí aktívne od roku 2004. V súčasnej dobe v nej účinkujú pod vedením p. Anny Čorejovej členky Helena Fečová, Helena Ungradyová, Alžbeta Ungradyová, Agáta Kachmanová, Eva Vancíková, Agnesa Hudáková, Jozefína Žecová, Silvia Miklošová, Daniela Eštoková a Eva Čorejová.  Našu spevácku skupinu sprevádza na harmonike Marián Gašpar. Vo svojom voľnom čase si rozširujú repertoár ľudových piesní nášho regiónu, ktoré potom prezentujú na jednotlivých podujatiach.           

          Najzaujímavejšie akcie, ktorých sa zúčastnili počas roka 2010. V  máji svojim spevom obohatili kultúrny program stavania 1. Mája vo Vyšnom Žipove. Súčasťou tohto programu bola aj účasť obyvateľov GMINY WIŠNIOVA. Dňa 6. 6. 2010 sa naša spevácka skupina zúčastnila okresného kola súťaže folklórnych skupín a sólistov „ROZTOKY“ v Banskom. V kategórií folklórnych skupín sa ženy umiestnili v bronzovom pásme a v kategórií sólistov sa Marián Gašpar umiestnil taktiež v bronzovom pásme. Výsledky jednotlivých umiestnení ukázali o veľmi slušnej reprezentácií skupiny ako aj sólového vystúpenia. Dňa 20. 6. 2010 spevácka skupina prvýkrát vystúpila v obci Soľ na „Jánskych slávnostiach“. Svojim programom prispeli k tradičnému vydarenému podujatiu. Dňa 27. 6. 2010 Združenie cestovného ruchu EKOVALALI organizovalo v obci Matiaška „Festival dobrej nálady“, kde sprievodným podujatím bol aj 2. Ročník Cykloštafety priateľstva. Stabilným účastníkom programov, ktoré organizuje ZCR Ekovalali sa stavajú naše ženy, ktoré nechýbali ani na tomto podujatí. V dvoch vstupoch a sólo spevom Mariána Gašpara dôstojne reprezentovali seba ako aj obec. 

         Na základe pozvania Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou sa už po druhýkrát zúčastníme prehliadky folklórnych skupín nášho okresu vo Vranove nad Topľou.