Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Mária Švecová

Terénna pracovníčka: Agáta Kachmanová

Tel.: 057/488 63 60
Mobil: 0918 657 031
E-mail: tsp.skrabske@gmail.com

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR