Rozvojový Tím I. Pracovná náplň členov RT I.:

Rozvojový pracovník plánovania: Mgr. Mária Švecová 

Telefonický kontakt: 0919 187 012

                                      0918 657 031

mail: rt.skrabske@gmail.com

 • Koordinácia členov RT I.
 • Organizovanie komunitných fór a fókusových stretnutí
 • Vedenie porád s členmi RT I. 
 • Spolupráca s Regionálnou koordinátorkou
 • Administratívna činnosť

Asistent CRT:   Mgr. Klára Bučková 

 • Spolupráca s členmi RT I. - plánovanie aktivít
 • Administratívna činnosť
 • Spolupráca s RPP

Sociálni pracovníci: Mgr. Danka Horvátová, Mgr. Stanislav Bužo

 • Poskytnutie individuálneho a sociálneho poradenstva
 • Poskytnutie pomoci pri riešení nepriaznivých situácii
 • Usmernenie klientov pri vypisovaní tlačív
 • Administratívna činnosť           

Rozvojový pracovník pre mládež:  Mgr. Katarína Husivargová

 • Podpora  a motivácia mládeži pri voľnočasových aktivitách
 • Pravidelné návštevy v domácnosti ohľadom doučovania
 • Vedenie  a organizovanie skupinových aktivít
 • Administratívna činnosť

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo: Bc. Nikola Bogárová

 • Mapovanie potrieb dlhodobo nezamestnaných
 • Poskytnutie individuálneho pracovného poradenstva pred vstupom na trh práce 
 • Administratívna činnosť
 • Organizovanie a vedenie skupinových aktivít v oblasti pracovného poradenstva

Rozvojový pracovník pre bývanie:   Agáta Kachmanová

 • Pravidelne návštevy v domácnosti a rozhovory ohľadom čistoty v domácnosti
 • Pomoc pri zriaďovaní bývania a úprave domácnosti
 • Vedenie a usmerňovanie pri upratovaní a triedení odpadkov v miestnej osade
 • Vedenie a organizovanie skupinových aktivít
 • Administratívna činnosť

Asistent pre bývanie a dlhové poradenstvo:  Amália Jurov 

 • Spolupráca s Rozvojovou pracovníčkou bývania
 • Usmernenie klientov pri upratovaní a triedení odpadkov
 • Realizovanie skupinových aktivít
 • Návštevy  a rozhovory v prirodzenom prostredí klienta ohľadom domácnosti
 • Administratívna činnosť

Nenementorka: Nikola Ličartovská

 • Usmernenie a spolupráca s Nene pri práci s rodičmi a ich deťmi
 • Spolupráca s MŠ a detskými lekármi a odborníkmi
 • Príprava Mamiklubov
 • Administratívna činnosť

Nene:  Mária Janočková, Zuzana Janičová

 • Individuálne rozhovory ohľadom starostlivosti o deti do 6. rokov
 • Návštevy v rodine ohľadom zdravej stravy deti
 • Realizácia a príprava skupinových aktivít s matkami a deťmi
 • Spolupráca s Nenemetorkou pri príprave Mamiklubov
 • Administratívna činnosť