• Predaj majetku
  • Odpadové hospodárstvo
  • Správne konania
  • Majetok obce
  • Užitočné telefónne čísla
  • Užitočné linky
  • Školstvo
  • Farský úrad
  • DHZ Skrabské
  • ŽSS "SKRABČANKA"