Obecný úrad Skrabské

Skrabské č. 78
094 33 Vyšný Žipov

Tel.: 057/44 91 173
E-mail: ocuskrabske@gmail.com

IČO: 00332844
DIČ: 2020630491

Banka: VÚB, a.s.
Č. ú.: IBAN SK0402000000000021027632


Terénna sociálna práca

Tel.: 057/488 63 60
Mobil: 0918 657 031
E-mail: tsp.skrabske@gmail.com

Mohlo by Vás zaujímať: