Názov projektu: Národný projekt Rozvojové tímy I.

Kód projektu v ITMS: 401406DNC5

Názov projektu: Národný projekt Rozvojové tímy I.

Kód projektu v ITMS: 401406DNC5

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027“,

Odkazy na stránku:  https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk  

https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/narodny-projekt-rozvojove-timy-i/


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Plagát NP RT I. 380 kB [pdf]