Názov projektu: Národný projekt Rozvojové tímy I.

Kód projektu v ITMS: 401406DNC5

Názov projektu: Národný projekt Rozvojové tímy I.

Kód projektu v ITMS: 401406DNC5

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027“,

Odkazy na stránku:  https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk  

https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/narodny-projekt-rozvojove-timy-i/

Rozvojový Tím I. 

Rozvojový pracovník plánovania: Mgr. Mária Švecová 

Asistent CRT:                                       Mgr. Klára Kachmanová

Telefonický kontakt: 0919 187 012

Sociálni pracovníci: Mgr. Danka Horvátová

                                     Mgr. Stanislav Bužo

Rozvojový pracovník pre mládež:  Mgr. Katarína Husivargová

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo: Bc. Nikola Bogárová

Rozvojový pracovník pre bývanie:   Agáta Kachmanová

                                                                 Amália Jurov 

Nenementorka: Nikola Ličartovská

Nene:                   Mária Janočková

                              Zuzana Janičová

Telefonický kontakt:  0918 657 031