Mesiac Október je od nepamäti mesiacom Úcty k starším. Preto sa aj v našej obci dňa 13.10.2023 v sále kultúrneho domu konalo posedenie pre seniorov pri príležitosti Úcty k starším. Človek môže vo svojom živote zastaviť, poprípade spomaliť veľa vecí. Čo však nezastaví je čas. Nastávajúce jesenné dni sa skracujú, sú čoraz skúpejšie na slnko, no na druhej strane sa vyznačujú bohatosťou dozretých plodov na poliach a záhradách - to je večný symbol zrelosti seniorského veku. Chceme sa naším seniorom poďakovať za lásku, pokoru, nezlomnosť aj v ťažkých životných situáciách.  Želáme vám veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti, pokoja a Božieho požehnania. Naším seniorom posedenie spestrili aj deti zo Základnej školy a ženy zo speváckej skupiny Skrabčanka pekným a bohatým programom. Pre seniorov si program pripravila aj kresťanská mládež zo Skrabského. 

Priložené fotografie