Pod záštitou starostu obce a obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 05.01.2024 Trojkráľové posedenie pri kapustnici. Trojkráľové posedenie sa uskutočnilo, aby sa obyvatelia obce stretli, porozprávali sa, spolu sa zasmiali a tým upevnili vzťahy v obci. Tešíme sa na vás aj pri ďalšom posedení. 

Priložené fotografie