Deň 22. Apríl je už tradičný ako Deň Zeme. Tento deň je veľmi významný pre všetkých ľudí, pretože si pripomíname aké je dôležité chrániť prírodu a tak sme dňa 27. 04. 2024  zorganizovali  upratovanie a skrášľovanie našej obce. Do upratovania a skrášľovania obce Skrabské sa zapojili deti aj dospelý obyvatelia. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať enviromentálne povedomie nielen u detí ale aj u dospelých obyvateľov. Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu.

Priložené fotografie