Na Slovensku sa Deň matiek už tradičné oslavuje druhú nedeľu v máji. V tento deň dávajú deti svojim mamám dary, často vlastnoručne vyrobené.  Deň matiek patrí všetkým mamičkám, babičkám, prababičkám. Všetci vieme, že jeden deň v roku nestačí ako poďakovanie za vašu lásku, starostlivosť a obetu.  Vďaka za každý okamih, prežitý vami. Ďakujeme zato, že Vás máme.  

Priložené fotografie