Deň matiek  je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a ďakuje sa za ich lásku a starostlivosť. Na mnohých miestach po celom svete  sa deň matiek oslavuje v rôzne dni. Na Slovensku sa tento sviatok oslavuje druhú májovú nedeľu. Preto aj my v našej obci sme tento sviatok oslávili s našimi mamami. Prekvapenie pre mamičky si prichystali deti z Materskej a Základnej školy Skrabské. 

Priložené fotografie