ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
12.07.2024 ZMLUVA č. 744/2024/OPR o poskytnutí dotácie [229 kB - pdf] Prešovský samosprávny kraj 37870475
28.06.2024 Výstavba zberného dvora v obci Skrabské [312 kB - pdf] DD-ARCHs.r.o 45853240
26.06.2024 kúpna zmluva na pozemok registra E KN p. č. 746/28 [205 kB - pdf] Jozef Žec
24.06.2024 Kúpna zmluva Xerox [418 kB - pdf] Xerox Limited 30814677
29.05.2024 Zmluva o dielo 240517-1-Env na vypracovanie projektovej dokumentácie diela Kanalizácia a ČOV Skrabské [198 kB - pdf] Enviroline s.r.o. 31713645
04.04.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR [2 484 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
25.03.2024 ZMLUVA o poskytnutí podpory pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami [274 kB - pdf]
22.03.2024 D O H O D A Číslo: 24/40/054/36 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci [672 kB - pdf] ÚPSVaR 30794536
22.03.2024 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB VEDENIA ÚČTOVNÍCTVA [81 kB - pdf] Mgr. Ivana Loziňaková 52461785
15.03.2024 D o h o d a č. 24/40/060/14 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti [594 kB - pdf] ÚPSVaR Vranov nad Topľou 30794536
20.02.2024 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/134 [175 kB - pdf] Ministerstvo financií SR 00151742
24.01.2024 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU [2 507 kB - pdf] Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513
18.01.2024 Zmluva o prevode vlastníckeho práva K pozemkovej komunikácií-III / 3608 Skrabské [450 kB - pdf] Prešovský samosprávny kraj 37870475
Mohlo by Vás zaujímať: