ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
21.03.2023 Podpora zamestnanosti v zmysle §54 zákona o službách zamestnanosti [48 kB - pdf]
20.03.2023 Zmluva o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu [84 kB - pdf]
22.02.2023 Dohoda 23/40/054/145 [708 kB - pdf]
22.02.2023 Dohoda 23/40/054/158 [454 kB - pdf]
10.02.2023 DODATOK Č. D01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021- 004901 zo dňa 26.01.2022, názov projektu: „Miestne občianske poriadkové služby v obci Skrabské“, kód projektu v ITMS2014+: [1 996 kB - pdf] Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
30.01.2023 Dohoda č.23/40/054/16 [629 kB - pdf]
26.01.2023 Kúpna zmluva na dodanie tovaru [76 kB - pdf] Martin Mikula-MARKO 32036078
Mohlo by Vás zaujímať: